nowrooz

نوروز باستانی بر همنوران و دوستان عزیزم خجسته بادا

تن سالم و لب خندان برایتان آرزو دارم

سرفراز و برفراز باشید

/ 1 نظر / 44 بازدید
الهام شنیتی

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ای . .